syntezy

Encyklopedia PWN

synteza substancji naturalnych (występujących w przyrodzie) z prostych związków, prowadzona w laboratorium chem. bez udziału organizmów żywych;
sztuczne wytwarzanie, pierwotnie (XIX w.) za pomocą przyrządów mech., oddzielnych głosek, wyrazów itp.;
metodol. jedna z podstawowych operacji myślowych, polegająca na łączeniu w nową całość wyodrębnionych przez analizę myślową elementów (części, cech, relacji) danego obiektu czy problemu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia