sum

Encyklopedia PWN

mat. przestrzenie Banacha złożone z tych funkcji całkowalnych z p-tą potęgą, których wszystkie dystrybucyjne pochodne cząstkowe, do ustalonego rzędu włącznie, również są całkowalne z p-tą potęgą;
fiz. wielkość charakteryzująca polaryzację elektronową (polaryzacja dielektryka) 1 mola substancji w polu elektromagnetycznym: (M — masa molowa substancji, ρ — gęstość, n — współczynnik załamania);
fiz. rozpad promieniotwórczy jądra, polegający na podzieleniu się jądra na 2 lub więcej porównywalnych co do wielkości części (fragmentów rozszczepienia).
Rzewuski Walery, ur. 14 IV 1837, Kraków, zm. 18 XI 1888, tamże,
fotograf;
Samaná, Península de Samaná,
półwysep na północnym wschodzie Dominikany, we wschodniej części wyspy Haiti, nad Oceanem Atlantyckim, oddziela zatoki Escocesa i Samaná;
mat. schemat obliczeniowy ułatwiający znajdowanie ilorazu φ(x) i reszty ψ(α) przy dzieleniu wielomianu ψ(x) = a0xn + a1xn − 1 + ... + an − 1x + an przez dwumian x − α.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia