sum

Encyklopedia PWN

ōzeki
[o:dzeki; jap.],
mistrz zapaśnictwa sumo, klasyfikujący się tuż za wielkim mistrzem.
pasowanie
[niem.],
techn. charakter współpracy 2 połączonych elementów maszyn;
fiz. jedna z podstawowych wielkości charakteryzujących ruch układu.
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
pieniądz bankowy, pieniądz bezgotówkowy, pieniądz żyrowy,
pieniądz zapisany na rachunkach bankowych, kreowany przez banki poprzez udzielanie kredytów;
ekol. lasy występujące na obszarach z roczną sumą opadów 700–1300 mm i okresem suchym trwającym 4–7 miesięcy; częsty element roślinności podzwrotnikowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia