sum

Encyklopedia PWN

Poligon Susz, Polígono das Secas,
region w północno-wschodniej Brazylii, na Wyż. Brazylijskiej;
zdolność przyrządu pomiarowego do dawania wskazań nieobarczonych błędami systematycznymi;
mat. powierzchnia będąca sumą skończonej liczby wielokątów spełniających pewne dodatkowe warunki, np. 2 wielokąty o wspólnym boku nie leżą w jednej płaszczyźnie, dla dowolnych 2 wielokątów p.w. istnieje ciąg wielokątów, takich że sąsiednie elementy ciągu mają wspólne krawędzie, a pierwszym i ostatnim wyrazem ciągu są właśnie wybrane wielokąty;
produkcja
[łac.],
ekon. przekształcanie zasobów w dobra oraz rezultat tego procesu.
miara „technologicznej” wydajności ziemi jako czynnika produkcji w rolnictwie;
wielkość umowna stosowana do określenia rozmiarów jonów przy założeniu, że mają one kształt kulisty;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia