powierzchnia wielościenna
 
Encyklopedia PWN
powierzchnia wielościenna,
mat. powierzchnia będąca sumą skończonej liczby wielokątów spełniających pewne dodatkowe warunki, np. 2 wielokąty o wspólnym boku nie leżą w jednej płaszczyźnie, dla dowolnych 2 wielokątów p.w. istnieje ciąg wielokątów, takich że sąsiednie elementy ciągu mają wspólne krawędzie, a pierwszym i ostatnim wyrazem ciągu są właśnie wybrane wielokąty;
wszystkie wielokąty mają rozłączne wnętrza leżące w różnych płaszczyznach; jeśli każdy bok wielokąta p.w. jest wspólny dla dokładnie 2 wielokątów, to taka p.w. nosi nazwę zamkniętej; p.w. zamknięte wyznaczają brzeg wielościanów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia