promień jonowy
 
Encyklopedia PWN
promień jonowy,
wielkość umowna stosowana do określenia rozmiarów jonów przy założeniu, że mają one kształt kulisty;
w przybliżeniu przyjmuje się, że odległość między 2 sąsiednimi atomami w jonowych związkach chemicznych stanowi sumę ich promieni jonowych; promień kationu jest mniejszy, a promień anionu — większy od promienia atomowego tego samego pierwiastka, przy czym różnice te zwiększają się ze wzrostem ładunku jonu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia