promień atomowy
 
Encyklopedia PWN
promień atomowy,
liczba określająca wielkość atomu;
zwykle przyjmuje się, że jest on równy połowie długości pojedynczego wiązania kowalencyjnego (atomowego) między atomami tego samego pierwiastka w cząsteczce (np. za promień atomu fluoru przyjmuje się połowę długości wiązania w dwuatomowej cząsteczce fluoru); w przypadku metali za p.a. przyjmuje się połowę odległości między sąsiednimi atomami metalu w sieci krystal.; wielkości p.a. mają charakter przybliżony i zmieniają się w pewnym zakresie w zależności od stopnia utlenienia pierwiastka, jego liczby koordynacyjnej i rodzaju wiązań w cząsteczce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia