sum

Encyklopedia PWN

shinken-shōbu
[śinken śo:bu; jap.],
w dawnych stylach wschodnich sztuk walki, pojedynek na śmierć i życie;
mat. każdy z wyrazów tworzących sumę;
sonomama
[jap.],
w jap. sztukach walki wręcz (np. judo, sumo) komenda zatrzymująca akcję;
Stern Abraham, ur. 1769, Hrubieszów, zm. 2 II 1842, Warszawa,
polski mechanik samouk, wynalazca, myśliciel, pisarz.
subsydiarność
[łac. subsydium ‘pomoc’, ‘wsparcie’],
idea subsydiarności głosi, że każda władza, a w szczególności władza polityczna powinna mieć znaczenie pomocnicze (wspierające) i pobudzające w stosunku do wysiłków podejmowanych przez autonomiczne i samodzielne jednostki, które ją ustanowiły (aspekt pozytywny subsydiarności). Gdziekolwiek jest to możliwe i konieczne, państwo nie powinno odbierać ludziom władzy (rodzicielskiej, służbowej, politycznej na wszystkich szczeblach), którą są oni w stanie sprawować z własnej woli i za pomocą własnych środków, i za której pośrednictwem mogą z pożytkiem realizować się zarówno dla interesu ogółu, jak i własnego (aspekt negatywny subsydiarności). Naczelnym motywem każdej społecznej interwencji winno być niesienie pomocy członkom społeczeństwa, a nie zastępowanie bądź niszczenie ich własnej aktywności.
szereg dwumianowy, szereg dwumienny,
mat. szereg potęgowy będący rozwinięciem funkcji (1 + x)α w szereg Taylora (Maclaurina), α — dowolna liczba rzeczywista;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia