sum

Encyklopedia PWN

w języku potocznym całokształt wierzeń, wyobrażeń, opinii itp. członków danego społeczeństwa.
typ psychoterapii koncentrujący się na oddziaływaniu na rodzinę pacjenta przejawiającego symptomy psychopatologiczne;
trata
[wł.],
weksel, w którym wystawca (trasant) wskazuje dłużnika (trasata), mającego zapłacić sumę wekslową na rzecz wierzyciela.
triangulacja
[łac.],
mat. kompleks symplicjalny przypisany wielościanowi będącemu przestrzenią tego kompleksu, czyli sumą sympleksów składających się na ten kompleks (kompleks symplicjalny, sympleks).
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
mat. funkcja wymierna postaci , gdzie wielomian f(x) jest stopnia niższego niż wielomian g(x), przy czym wielomian g(x) jest nierozkładalny na czynniki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia