liczby wymierne
 
Encyklopedia PWN
liczby wymierne,
mat. liczby dające się przedstawić w postaci ułamka k/m, gdzie k i mliczbami całkowitymi, np. 3/7, –7/12, 8/4 itp.
Daną liczbę wymierną można przedstawić za pomocą ułamka dziesiętnego skończonego (np. 7/5 = 1,4) lub ułamka dziesiętnego nieskończonego, ale okresowego; np. ułamek 0,44... (liczba 4 w okresie — co zapisuje się 0,(4)) przedstawia liczbę 4/9, a 0,1231231... = 0,(123) = 123/999. Liczby wymierne wraz z liczbami niewymiernymi tworzą zbiór liczb rzeczywistych. Zbiór liczb wymiernych jest gęsty, co oznacza, że między każdymi dwoma liczbami wymiernymi a i b zawsze istnieje co najmniej 1 liczba wymierna (np. (a + b)/2). Zbiór liczb wymiernych jest zbiorem przeliczalnym (tzn. że liczby wymierne dają się ustawić w ciąg) i stanowi grupę (względem dodawania) oraz ciało (względem dodawania i mnożenia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia