schemat Hornera
 
Encyklopedia PWN
schemat Hornera,
mat. schemat obliczeniowy ułatwiający znajdowanie ilorazu φ(x) i reszty ψ(α) przy dzieleniu wielomianu ψ(x) = a0xn + a1xn − 1 + ... + an − 1x + an przez dwumian x − α.
Jeżeli φ(x) = b0xn – 1 + b1xn – 2 +... + bn – 2x + bn – 1, to b0 = a0, b1 = a1 + αb0, b2 = a2 + αb 1,... , bn – 1 = an – 1 + αbn – 2, ψ(α)= an + αbn – 1. W celu obliczenia nieznanych współczynników bi oraz reszty ψ(α) buduje się tabelkę:
,
w której każdy wyraz pod kreską jest sumą 2 stojących nad nim liczb, przy czym należy pamiętać, że b0 = a0. Jeśli np. ψ(x) = 2x4 – 3x3 + 4x2 – 2x – 1, α = 1, to schemat Hornera przybiera postać:
a zatem iloraz φ(x) = 2x3 – x2 + 3x + 1, a reszta ψ(1) = 0. Sposób ten podał 1819 matematyk ang. W.G. Horner (1786–1837).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia