strumieniowe

Encyklopedia PWN

techn. zestawienie ujmujące po stronie przychodu sumę energii doprowadzonej do badanego układu (kotła parowego, całej elektrowni, sieci elektroenerg. kraju albo procesu technol. — np. otrzymywania kwasu siarkowego) i energii uzyskanej w toku przebiegu procesu (np. ciepła tworzenia kryształów), a po stronie rozchodu — sumę energii użytecznej i straconej.
Braun Werner von Wymowa, ur. 23 III 1912, Wyrzysk (niem. Wirsitz), zm. 16 VI 1977, Alexandria k. Waszyngtonu,
niemiecki inżynier mechanik, pionier techniki rakietowej i kosmicznej.
zespół powiązanych funkcjonalnie urządzeń do przesyłania, rozdzielania i użytkowania ciepła;
zespół metod, procedur i środków służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i przechowywania w pamięci sygnałów cyfrowych.
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
fluidyka
[łac.],
dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji przekazywanej za pomocą parametrów stanu cieczy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia