strumieniowe

Encyklopedia PWN

media strumieniowe, ang. streaming media,
jednoczesny przesył i odbiór danych audio i wideo za pomocą sieci komputerowej;
inform. przesyłanie danych w postaci strumieni;
dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji przekazywanej za pomocą parametrów lub stanu gazu, najczęściej powietrza (pneumonika, pneumatyczna t.s.) lub cieczy (fluidyka, hydrauliczna t.s., hydronika);
chłodziarka, w której obieg czynnika chłodniczego (wody) jest wymuszany przez strumienicę; para napędowa do strumienicy dopływa z kotła;
fiz. detektor cząstek naładowanych;
obróbka erozyjna skoncentrowanym strumieniem nośników energii kinet. (np. elektronów, jonów, światła laserowego, strugi cieczy) o znacznej mocy (ponad 100 W/cm2);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia