strumieniowe

Encyklopedia PWN

fonola
[gr.],
mech. instrument muz., idiofon języczkowy;
Hiller
[hı̣lər]
Stanley, ur. 15 XI 1924, San Francisco, zm. 20 IV 2006, Atherton (stan Kalifornia),
amer. konstruktor śmigłowców i przemysłowiec;
hydronika
[gr.],
autom. dział techniki strumieniowej (pneumoniki) zajmujący się elementami i układami hydraulicznymi.
jet stream
[dżet stri:m; ang.],
meteorol. → prąd strumieniowy.
fiz. przestrzeń wewnątrz urządzenia, w której następuje spalanie paliwa.
luminancja
[łac. luminans ‘oświetlający’],
jaskrawość, blask, jasność powierzchniowa, L,
wielkość charakteryzująca świecenie ciał (źródeł światła, powierzchni odbijających światło);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia