strumieniowe

Encyklopedia PWN

minogowate, Petromyzontidae,
rodzina bezszczękowców z rzędu minogokształtnych;
obróbka strumieniowa wykorzystująca strumień elektronów;
obróbka materiałów za pomocą narzędzi nieskrawających, wykorzystująca zjawisko erozji.
obróbka jonowa, obróbka plazmowa,
rodzaj strumieniowej obróbki erozyjnej;
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia