bilans energetyczny
 
Encyklopedia PWN
bilans energetyczny,
techn. zestawienie ujmujące po stronie przychodu sumę energii doprowadzonej do badanego układu (kotła parowego, całej elektrowni, sieci elektroenerg. kraju albo procesu technol. — np. otrzymywania kwasu siarkowego) i energii uzyskanej w toku przebiegu procesu (np. ciepła tworzenia kryształów), a po stronie rozchodu — sumę energii użytecznej i straconej.
Zgodnie z zasadą zachowania energii obie te sumy muszą być sobie równe, co wyraża równanie bilansu energetycznego. Energia po stronie rozchodu może być różnie dzielona, np. dla procesu technol. na energię: zużytą na przeprowadzenie jednostkowych procesów, przekształconą w inne postacie i odprowadzoną na zewnątrz. Bilans energetyczny wykazuje straty energ. i umożliwia ocenę pracy urządzeń. Energia może być doprowadzona i odprowadzona pod różnymi postaciami (np. energia mech., chem., elektryczna, ciepło), toteż sporządzanie równania bilansu energetycznego wymaga uprzedniego wyrażenia różnych postaci energii w tych samych jednostkach (np. kJ, kW·h). Wyniki bilansu energetycznego przedstawia się często za pomocą strumieniowego wykresu Sankeya.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia