senatu

Encyklopedia PWN

Pertynaks, Publius Helvius Pertinax, ur. 126, zm. 28 III 193,
cesarz rzymski od 1 I 193;
Petersburg, Sankt Petersburg, Sankt-Pietierbụrg, 1914–24 Piotrogród, 1924–91 Leningrad,
m. wydzielone, odrębny podmiot Federacji Ros., nad Newą i Zat. Fińską; stolica obwodu leningradzkiego.
hist. w dawnej Polsce najwyższy urzędnik zarządzający skarbem; po 1569 wchodził w skład senatu;
rektor
[łac. rector ‘kierownik’],
przełożony szkoły wyższej i przewodniczący jej senatu (senat akademicki).
senatus consultum
[łac., ‘rada senatu’],
w starożytnym Rzymie w okresie republiki opinia senatu w sprawach, w których urzędnicy zwrócili się o radę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia