senatu

Encyklopedia PWN

ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
akt normatywny o charakterze ogólnym, powszechnie obowiązującym, uchwalany w szczególnym trybie przez parlament.
Wolne Miasto Kraków, Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i Jego Okręg, pot. Rzeczpospolita Krakowska,
niesuwerenne państwo utworzone V 1815 na kongresie wiedeńskim;
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
Biblioteka Sejmowa w Warszawie,
zał. 1919 pod nazwą Biblioteka Sejmu Ustawodawczego jako ośrodek pomocniczy dla prac ustawodawczych, od 1922 Biblioteka Sejmu i Senatu, 1931–39 Biblioteka i Archiwum Sejmu i Senatu, 1944–46 Biblioteka KRN, od 1947 obecna nazwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia