senatu

Encyklopedia PWN

Tullus Hostyliusz, Tullus Hostilius, żył w VII w. p.n.e.,
zgodnie z tradycją rzymską trzeci król Rzymu, który prawdopodobnie panował 673–642 p.n.e.;
Warron, Caius Terentius Varro, data ur. nieznana, zm. po 200 r. p.n.e.,
rzymski wódz i polityk;
przeprowadzone na skutek ustaleń pomiędzy opozycją związaną z Solidarnością i stroną partyjno-rządową podczas obrad Okrągłego Stołu
nazwa ciał parlamentarnych w wielu państwach;
Bona, Bona Sforza d’Aragona, ur. 2 II 1494, Vigevano (Włochy), zm. 19 XI 1557, Bari (tamże),
królowa Polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia