rzymska

Encyklopedia PWN

w archeologii termin chronologii względnej określający III okres epoki żelaza, odnoszący się do obszarów Barbaricum;
wywodził się ze sztuki greckiej okresu hellenistycznego; prwdopodobnie to artyści greccy często portretowali mieszkańców Italii w okresie republikańskim.
ekon. organizacja powstała 1968, grupująca naukowców i działaczy gospodarczych, → Klub Rzymski.
drogi publiczne (viae publicae) w imperium rzymskim;
prawo staroż. Rzymu, → prawo rzymskie.
w starożytnym Rzymie budowla przeznaczona do wyścigów na rydwanach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia