Klub Rzymski
 
Encyklopedia PWN
Klub Rzymski,
nieformalna, apolityczna organizacja międzynarodowa;
powstała 1968 z inicjatywy A. Peccei, grupująca 100 naukowców i działaczy gospodarczych z ponad 50 krajów; pełni rolę inicjatora i mecenasa badań nad problematyką globalną; kolejne raporty dla Klubu Rzymskiego były poświęcone najważniejszym problemom współczesnego świata: granicom wzrostu gospodarczego, nowemu międzynarodowemu ładowi ekonomicznemu, energii, zasobom, celom dla ludzkości, teorii wartości, oceanom, krajom rozwijającym się, mikroelektronice; raporty te przyczyniły się do stworzenia świadomości globalnej.
Bibliografia
A. KING, B. SCHNEIDER Pierwsza rewolucja globalna. Raport Rady Klubu Rzymskiego, Warszawa 1992.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia