wzrost organiczny
 
Encyklopedia PWN
wzrost organiczny,
ekon. koncepcja rozwoju systemu światowego sformułowana 1974 w II Raporcie dla Klubu Rzymskiego;
zakłada ona (w odróżnieniu od koncepcji wzrostu zerowego), iż zamiast prognozowanego 1972 przez I Raport kryzysu ogólnoświatowego w przyszłości będą się pojawiać kryzysy lokalne; środki stosowane do ich zwalczania powinny uwzględniać kontekst globalny, gdyż świat jest systemem powiązanych ze sobą regionów; możliwość opanowania kryzysów stwarza przejście od dotychczasowego wzrostu niezróżnicowanego do wzrostu organicznego, w którym regiony będą rozwijać się we wzajemnym uzależnieniu, tzn. tempo wzrostu krajów rozwiniętych będzie dostosowane do tempa wzrostu krajów rozwijających się; koncepcja wzrostu organicznego została rozwinięta w projekcie Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia