rzymska

Encyklopedia PWN

archeol. wyroby wykonane na terenach republiki rzymskiej i cesarstwa rzymskiego, które dzięki kontaktom ekon. i polit. były przywożone od II w. p.n.e. do V w. n.e. na obszary Barbaricum;
w staroż. Rzymie powszechne zjawisko kopiowania wybitnych dzieł sztuki greckiej.
ogrody w starożytnym Rzymie.
budowle kultowe wznoszone w starożytnym państwie rzymskim;
2 traktaty międzynarodowe, podpisane 25 III 1957 w Rzymie, na mocy których powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom);
prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od początków historii miasta do czasów Justyniana I Wielkiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia