rzymskie importy
 
Encyklopedia PWN
rzymskie importy,
archeol. wyroby wykonane na terenach republiki rzymskiej i cesarstwa rzymskiego, które dzięki kontaktom ekon. i polit. były przywożone od II w. p.n.e. do V w. n.e. na obszary Barbaricum;
w znaleziskach dominują ozdoby (paciorki szklane, fibule) i monety (zwłaszcza denary), ponadto naczynia brązowe, szklane, gliniane (terra sigillata), amfory, czasem srebrne, oraz broń (miecze) i in.; najliczniej docierały w okresie wczesnego cesarstwa, gł. w rezultacie wymiany (bursztynowy szlak), później drogą kontaktów polit. (łupy, dary, trybuty, żołdy itp.); napływ i.rz. przyczynił się do rozwoju i ujednolicenia oblicza kulturowego obszarów barbarzyńskich; niektóre i.rz. dobrze datowane (np. monety, terra sigillata, amfory), występujące w zespołach z zabytkami miejscowymi, stworzyły podstawy chronologii absolutnej na obszarach Barbaricum.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia