rzymska

Encyklopedia PWN

międzynarodowe układy ustanawiające EWG i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, rzymskie traktaty 1957.
cyfry pochodzenia latyno-etruskiego (VI–V w. p.n.e.): I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000;
stałe komisje kardynalskie w Kurii Rzym., których zadaniem jest pomoc papieżowi w kierowaniu Kościołem powszechnym;
Ludwik VI Rzymski, z dyn. Wittelsbachów, ur. 12 V 1330, Monachium, zm. między 11 XI 1364 i 27 II 1365, Berlin,
książę Bawarii, margrabia brandenburski, syn ces. Ludwika IV;
forma trumny (terakotowej, kamiennej, metalowej) w kształcie skrzyni z pokrywą;
rodzaj ogni sztucznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia