rzymska

Encyklopedia PWN

Uniwersytet Rzymski, Università degli Studi di Roma „La Sapienza”,
wł. uniwersytet państw., ustanowiony 1303 na mocy bulli papieża Bonifacego VIII jako szkoła miejska;
władca cesarstwa, tytuł monarszy wywodzący się od jednego z członów imienia Gajusza Juliusza Cezara (Cezar);
Hannibal
[fenickie, ‘darzony łaską Baala’],
ur. 247 p.n.e., zm. 183 p.n.e.,
kartagiński wódz i polityk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia