Europejska Wspólnota Energii Atomowej
 
Encyklopedia PWN
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA), ang. European Atomic Energy Community Wymowa, Euratom Wymowa Wymowa, fr. Communauté européenne de l'énergie atomique,
organizacja międzynarodowa, utworzona na mocy traktatu podpisanego 25 III 1957 w Rzymie, który wszedł w życie 1 I 1958;
jedno z 3 europejskich ugrupowań integracyjnych (oprócz EWG i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, EWWiS). Celem jest stworzenie dogodnych warunków powstania i szybkiego rozwoju przemysłu atomowego w państwach członkowskich; wspólna działalność w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej oraz sprawowania ścisłego nadzoru i kontroli (w tym celu powołano Agencję Zaopatrzenia działającą pod nadzorem Komisji); rozwijanie badań i zapewnienie rozpowszechniania wiedzy technicznej; ustanawianie jednolitych norm bezpieczeństwa dla ochrony sanitarnej ludności i pracowników. Działalność Euratomu natrafiła na przeszkody, ponieważ państwa członkowskie broniły swej samodzielności w zakresie rozwoju energii atomowej. Skład członkowski pokrywał się zawsze ze składem EWG (i EWWiS), a obecnie — UE.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia