Wspólnoty Europejskie
 
Encyklopedia PWN
Wspólnoty Europejskie,
łączna nazwa 3 międzynarodowych, europejskich organizacji integracyjnych;
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza (od 1993 pod nazwą Wspólnota Europejska) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej; do wszystkich Wspólnot Europejskich należą te same państwa europejskie — członkowie-założyciele: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy, a także od 1973: Dania, Irlandia i Wielka Brytania, od 1981 Grecja, od 1986 Hiszpania i Portugalia oraz od 1995: Austria, Finlandia i Szwecja; 1993 państwa członkowskie Wspólnot Europejskich utworzyły Unię Europejską (UE); Wspólnoty Europejskie działają nadal, stanowią tzw. I filar UE; od 1967 Wspólnoty Europejskie mają wspólne wszystkie główne organy kierownicze, które 1993 stały się też organami UE.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia