Europejska Wspólnota Węgla i Stali
 
Encyklopedia PWN
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), fr. Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), ang. European Coal and Steel Community (ECSC),
organizacja międzynarodowa, utworzona na podstawie terminowego traktatu zawartego 18 IV 1951 w Paryżu na okres 50 lat przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy, który wszedł w życie 23 VII 1952.
celem EWWiS było stworzenie wspólnego rynku na surowce i produkty przemysłu węglowego i stalowego, przez stopniowe zniesienie ceł i innych opłat oraz ograniczeń ilościowych w obrocie tymi surowcami i produktami między państwami członkowskimi, zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie siły roboczej, ustanowienie jednolitych taryf transportowych oraz zapewnienie wolnej konkurencji w ramach wspólnego rynku. Członkowie i organy EWWiS są tożsame z EWG (UE).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia