Wspólnota Europejska
 
Encyklopedia PWN
Wspólnota Europejska (WE), ang. European Community (EC),
międzynarodowa, europejska organizacja integracyjna 1993–2009, kontynuacja (od 1993) Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej;
zmianę nazwy i rozszerzenie zadań organizacji wprowadzono w Traktacie o Unii Europejskiej; Wspólnota Europejska stanowiła dominujący składnik tzw. I filaru Unii Europejskiej; realizowała główne cele UE w dziedzinie gospodarczej i społecznej; w stosunku do EWG miała zadania rozszerzone poza sferę ekonomiczną, m.in. o kwestie rozwoju transportu i łączności, współpracę w zakresie wspólnego obywatelstwa, oświaty, nauki i kultury, ochrony zdrowia, konsumenta, środowiska i inne; 2002 przejęła też kompetencje Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, której działalność wygasła; 2009 na mocy Traktatu lizbońskiego Unia Europejska zastąpiła WE i przejęła jej kompetencje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia