Schumana plan
 
Encyklopedia PWN
Schumana plan,
koncepcja częściowej integracji gospodarczej państw Europy Zachodniej (w szczególności Francji i RFN);
opracowany przez J. Monneta i ogłoszony 5 V 1950 przez R. Schumana, ministra spraw zagranicznych Francji; plan Schumana zakładał utworzenie organizacji kierującej (poprzez podejmowane wspólnie decyzje) produkcją i dystrybucją węgla i stali — surowców strategicznych dla ówczesnego rozwoju gospodarczego; głównym celem planu Schumanabyło wprowadzenie do polityki europejskiej elementu integracji opartego na zasadzie solidarności i pokojowej współpracy, przy zapewnieniu Niemcom Zachodnim równouprawnienia gospodarczego, ale także stworzenie mechanizmu kolektywnej kontroli nad ich przemysłem ciężkim; propozycje zawarte w planie Schumana zostały przyjęte i stały się podstawą traktatu paryskiego 1951, ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia