rozumowe

Encyklopedia PWN

Descartes
[dekạrt]
René Wymowa, forma zlatynizowana Renatus Cartesius, Kartezjusz, ur. 31 III 1596, La Haye (ob. La Haye-Descartes, Turenia), zm. 11 II 1650, Sztokholm,
francuski filozof, fizyk i matematyk; jeden z najbardziej rewolucyjnych umysłów XVII w., zwany ojcem filozofii nowożytnej.
dialektyka
[gr. dialektikḗ (téchnē) ‘dialektyczna (sztuka)’ < diá ‘roz’, ‘przez’, ‘poprzez’, lego ‘mówię’, ‘łączę’, ‘zbieram’],
w filozofii pojęcie podlegajace wielowiekowej ewolucji, używane w kilku różnych znaczeniach.
dyskursywny
[łac.],
filoz. polegający na myślowym, rozumowym ujmowaniu rzeczywistości.
grecka szkoła filozoficzna działająca VI–V w. p.n.e. w Elei;
empiryzm
[gr. émpeiros ‘doświadczony’],
filoz. kierunek w teorii poznania wywodzący poznanie ludzkie z doświadczenia zmysłowego, zewnętrznego lub wewnętrznego.
Epiktet z Hierapolis, Epíktētos, ur. ok. 50 r., Hierapolis (Frygia, Azja Mniejsza), zm. między ok. 125 a 130,
gr. filozof ze szkoły stoików;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia