rozumowe

Encyklopedia PWN

Hegel Georg Wilhelm Friedrich, ur. 27 VIII 1770, Stuttgart, zm. 14 XI 1831, Berlin,
filozof niemiecki, jeden z twórców klasycznej idealistycznej filozofii niemieckiej.
kierunek w niem. nauce państwa i prawa w 1. poł. XIX w., występujący przeciwko oświeceniowej koncepcji prawa natury i głoszący, że prawo jest wytworem ducha narodu, kształtującym się żywiołowo, podobnie jak język i obyczaj.
Ibn Hanbal Ahmad, Aḥmad Ibn Ḥanbal, ur. XII 780, Bagdad, zm. VIII 855, tamże,
teolog muzułmański; twórca najbardziej konserwatywnej szkoły prawnej islamu sunnickiego;
intuicjonizm
[ang. intuitionism < łac. intueri ‘wglądać’, ‘przeczuwać’],
filoz. kierunek w teorii poznania, wg którego głównie lub jedynie wartościowym sposobem poznania jest intuicja, rozumiana jako niewyrażalny w języku akt bezpośredniego, ale nie zmysłowego obcowania z przedmiotem, pozwalający na przeżycie jego konkretnej, niepowtarzalnej natury (istoty, wewnętrznego sensu).
Jan z Salisbury
[j. z sọ:lzbəri],
ur. ok. 1120, Old Sarum (pd. Anglia), zm. 25 X 1180, Chartres,
średniow. filozof, teolog, historyk, dyplomata;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia