rozumowe

Encyklopedia PWN

poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
Tales z Miletu, Thalḗs, ur. ok. 620, zm. ok. 540 r. p.n.e.,
grecki filozof, matematyk i astronom.
teologia apofatyczna
[gr. apophatikós ‘przeczący’],
teologia posługująca się w dociekaniach metodą negacji, antynomii, paradoksu i refleksją nad doświadczeniami mistycznymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia