rozumowe

Encyklopedia PWN

katolicyzm
[gr. katholikós ‘powszechny’],
treść nauczania Kościoła katolickiego, całość przyjętych w nim zasad odnoszących się do wiary, moralności, życia religijnego i funkcjonowania Kościoła, a także sam Kościół katolicki jako społeczność widzialna.
specyficznie polska postać mesjanizmu, wyznaczająca narodowi polskiemu misję zbawienia ludzkości i funkcję duchowego przywódcy — Mesjasza innych narodów.
filoz. pogląd przyznający w poznaniu dominującą rolę rozumowi, a nie doświadczeniu.
Nałkowski Wacław Piotr, pseud. Przewłocki, Nerwowy i in., ur. 19 XI 1851, Nowodwór k. Lubartowa, zm. 29 I 1911, Warszawa,
ojciec Zofii, geograf, wybitny metodolog i syntetyk geografii, pedagog, publicysta, krytyk literacki, nauczyciel.
okhamizm, ockhamizm,
filoz. w węższym znaczeniu doktryna filozoficzna W. Ockhama; w szerszym znaczeniu — nurty myślowe nawiązujące do tej doktryny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia