rozpuszczalnością

Encyklopedia PWN

zdolność substancji do tworzenia z innymi substancjami układów jednorodnych — roztworów;
iloczyn aktywności jonów powstałych w procesie dysocjacji substancji w roztworze nasyconym tej substancji;
substancja składająca się z 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, z których co najmniej 1, ale występujący w przeważającej ilości, jest metalem;
proces fiz. powstawania jednorodnej mieszaniny 2- lub więcej składnikowej (tj. roztworu), składającej się z substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika, zwykle występującego w nadmiarze;
roztwór stały, kryształ mieszany,
chemicznie jednorodna, stanowiąca jedną fazę stałą, mieszanina 2 (lub więcej) substancji;
dział analizy chem. obejmujący metody oznaczania składu jakościowego i ilościowego badanej substancji, wykorzystujący promieniotwórcze właściwości radionuklidów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia