rekrystalizacja

Encyklopedia PWN

rekrystalizacja
[łac.-gr.],
techn. proces zarodkowania i rozrastania się nowych ziaren w odkształconym na zimno ciele stałym (zgniot); zachodzi powyżej tzw. temperatury rekrystalizacji — najniższej temperatury, w której zachodzi rekrystalizacja
rekrystalizacja
[łac.-gr.],
geol. proces wtórnej krystalizacji minerałów w skale lub osadzie zachodzący podczas diagenezy i metamorfizmu, bez dopływu substancji z zewnątrz;
hutn. proces przeróbki plast., nadający żądany kształt i wymiary półwyrobom (walcowanie wlewków na kęsiska, kęsisk m.in. na kęsy) i wyrobom metalowym (walcowane wyroby) dzięki odkształceniu metalu między obracającymi się walcami lub niekiedy (np. w. gwintów) — przesuwającymi się szczękami.
proces obróbki plastycznej polegający na kształtowaniu przedmiotów metalowych przez zgniatanie między powierzchniami zbliżających się do siebie narzędzi;
agat
[fr. agate < gr. achátēs],
miner., rzem. artyst. różnobarwnie wstęgowana odmiana chalcedonu;
blasteza
[gr. blástēsis ‘kiełkowanie’],
krystaloblasteza,
geol. proces rekrystalizacji zespołów mineralnych skały, zachodzący w warunkach metamorfizmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia