rekrystalizacja
 
Encyklopedia PWN
rekrystalizacja
[łac.-gr.],
techn. proces zarodkowania i rozrastania się nowych ziaren w odkształconym na zimno ciele stałym (zgniot); zachodzi powyżej tzw. temperatury rekrystalizacji — najniższej temperatury, w której zachodzi rekrystalizacja
jest to zabieg cieplny (wyżarzanie) stosowany w celu umocnienia i przywrócenia pierwotnej plastyczności materiału (gł. stopu) przez usunięcie skutków zgniotu, umożliwiający dalszą obróbkę plast. na zimno; zarodki r. nowych ziaren powstają w miejscach o dużej koncentracji energii (m.in. granice ziaren), tworzą się nowe, nie odkształcone ziarna. Temperatura rekrystalizacji zależy m.in. od stopnia zgniotu (im większy zgniot, tym niższa ta temperatura) i od czystości materiału. Procesowi r. towarzyszą znaczne zmiany właściwości mech. materiału: maleje jego twardość i wytrzymałość oraz wzrasta plastyczność, aż do wartości właściwych dla stanu przed zgniotem. W przypadku metali żądaną wielkość ziarna po r. uzyskuje się przez właściwy dobór wielkości zgniotu oraz temperatury i czasu wyżarzania (rekrystalizującego). R. wykorzystuje się praktycznie, m.in. do usuwania niepożądanego umocnienia wywołanego przez zgniot, uniemożliwiającego dalszą przeróbkę plast., lub dla uzyskania określonej wielkości ziarna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia