przecinanie

Encyklopedia PWN

genet. proces degradacji obcego DNA w komórkach bakterii i sinic, polegający na przecinaniu łańcuchów DNA przez specyficzne endonukleazy, zwane enzymami restrykcyjnymi lub restryktazami;
jeden z najbardziej rozpowszechnionych sposobów obróbki skrawaniem, prowadzone nożem tokarskim (skrawające narzędzie) na obrabiarce zw. tokarką.
związki chemiczne lub mieszaniny, w których pod wpływem zewn. impulsu energ. o odpowiedniej intensywności rozwinie się szybka reakcja chem. z wydzieleniem dużych ilości gazów o bardzo wysokiej temperaturze.
geom. wada układów opt. (soczewek, zwierciadeł) spowodowana tym, że poszczególne strefy kuliste, na które można podzielić soczewkę (zwierciadło), mają różne ogniskowe;
aeracja
[gr.],
napowietrzanie,
wprowadzanie powietrza lub innych środków (np. tlenu, piany) do obiektu, instalacji itp.
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia