endonukleazy
 
Encyklopedia PWN
endonukleazy
[gr. éndon ‘wewnątrz’, łac. nucleus ‘jądro’],
enzymy z klasy hydrolaz katalizujące rozkład wiązań estrowych w środku łańcucha kwasu nukleinowego z wytworzeniem oligonukleotydów;
działają na RNA (endorybonukleazy) lub DNA (endodeoksyrybonukleazy) o strukturze jedno- bądź dwuniciowej; niektóre rozkładają wiązanie estrowe tworzone tylko przez określony nukleotyd purynowy czy pirymidynowy lub znajdujące się w ściśle określonej sekwencji nukleotydów w łańcuchu, tzw. enzymy restrykcyjne, występujące w bakteriach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia