przecinanie

Encyklopedia PWN

techn. wielkość określająca wzajemne położenie 2 przecinających się prostych lub płaszczyzn;
med. nieprawidłowe ustawienie obu gałek ocznych lub jednej z nich (z. jawny), także skłonność do takiego ustawienia (z. utajony);
umocnienia strefy na Płw. Apenińskim, zamykające dostęp z południowych Włoch do Rzymu, rozbudowa 1943–44 na rozkaz Hitlera (dł. ok. 200 km)
zwrot przez rufę, zwrot z wiatrem,
żegl. manewr statku żaglowego polegający na przeprowadzeniu go od baksztagu jednego halsu do baksztagu drugiego halsu;
zwrot przez sztag, zwrot na wiatr,
żegl. manewr statku żaglowego polegający na przeprowadzeniu go od bajdewindu jednego halsu do bajdewindu drugiego halsu;
żegadło, kauter,
med. przyrząd służący do powierzchniowego przyżegania (przypalania) patologicznie zmienionych tkanek lub też do przecinania tkanek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia