przecinanie

Encyklopedia PWN

mat. uporządkowane n liczb opisujące położenie punktu w n-wymiarowej przestrzeni (układ współrzędnych).
wybuch, eksplozja,
zjawisko gwałtownej zmiany stanu układu, w trakcie której następuje uwolnienie zgromadzonej w układzie energii potencjalnej i jej zamiana na pracę mechaniczną;
zachodnia część Pojezierza Litewskiego;
Zagrzeb, Zagreb,
stolica i największe miasto Chorwacji, w północnej części kraju, na równinie po obu stronach Sawy i na południowych stokach gór Medvednica
rozległe obniżenie w południowo-wschodniej części Wyż. Lubelskiej, między Wyniosłością Giełczewską i Działami Grabowieckimi na północy a Roztoczem na południu (granicę z tymi regionami wyznacza próg denudacyjny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia