przecinanie

Encyklopedia PWN

Toruńska, Kotlina, Kotlina Toruńsko-Bydgoska,
część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, między Włocławkiem a Nakłem n. Notecią;
długie równoleżnikowe obniżenie w Polsce i Niemczech, w środkowowschodniej części Pojezierzy Południowobałtyckich, między pojezierzami: Południowopomorskim, Chełmińsko-Dobrzyńskim i Meklemburskim na północy a Lubuskim, Wielkopolskim i Barnimskim na południu;
torus
[łac.],
mat. powierzchnia utworzona przez obrót okręgu (o promieniu r) dookoła osi leżącej w płaszczyźnie tego okręgu i nie przecinającej go (R — promień okręgu zataczanego przez środek okręgu obracającego się);
traktrysa
[łac. tracto ‘ciągnę’],
mat. krzywa płaska, którą można opisać we współrzędnych kartezjańskich x, y równaniami parametrycznymi: x = a ln(tg (φ/2)) + a cos φ, y = a sin φ, gdzie a — dodatnia stała, φ (0 < φ < π) — kąt, który styczna do t. w punkcie P(x, y) tworzy z dodatnim zwrotem osi odciętych OX;
jedna z najważniejszych transkontynent. linii kol. w Ameryce Południowej, w Argentynie i Chile;
Transirańska, Kolej, Rāhāhan-e Sartāsarī-ye Īrān,
linia kol. w Iranie, łącząca wybrzeże M. Kaspijskiego (port Bandar-e Torkaman) z wybrzeżem Zat. Perskiej (Bandar-e Chomejni);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia