przecinanie

Encyklopedia PWN

genet. ustalanie kolejności (sekwencji pierwszorzędowej) aminokwasów w polipeptydach oraz nukleotydów w łańcuchach kwasów nukleinowych.
aksjomat Pascha
[a. pasza],
mat. prosta nieprzechodząca przez żaden z wierzchołków trójkąta i przecinająca jeden z jego boków przecina również jeden z pozostałych boków.
cios, kamień ciosany,
bud. blok z naturalnego kamienia o dużej wytrzymałości, otrzymany przez przecinanie lub obróbkę kamieniarską;
mat. twierdzenie opisujące własność trójwymiarowej przestrzeni rzutowej: jeśli proste łączące odpowiednie wierzchołki 2 trójkątów przecinają się w jednym punkcie (środek perspektywiczny), to proste zawierające odpowiednie boki tych trójkątów przecinają się w punktach leżących na jednej prostej (oś perspektywiczna).
przecinanie grubych skór równolegle do powierzchni na 2 lub więcej płatów;
mat. twierdzenia podające proste sposoby obliczania pól powierzchni i objętości brył obrotowych:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia