Guldina reguły
 
Encyklopedia PWN
Guldina reguły,
mat. twierdzenia podające proste sposoby obliczania pól powierzchni i objętości brył obrotowych:
1) pole powierzchni bryły powstałej przez obrót łuku płaskiego dokoła osi leżącej w jego płaszczyźnie i nie przecinającej go równa się iloczynowi długości łuku przez długość drogi, jaką zakreśla środek ciężkości łuku; 2) objętość bryły powstałej przez obrót obszaru płaskiego dokoła osi leżącej w jego płaszczyźnie i nie przecinającej go równa się iloczynowi pola obszaru przez długość drogi, jaką zakreśla środek ciężkości obszaru; np. dla torusa pole powierzchni S = 2πr · 2πR, a objętość V = πr2 · 2πR; reguły Guldina podał szwajc. matematyk Paul Guldin (1577–1643).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia