przecinanie

Encyklopedia PWN

geod. określone matematycznie sposoby przedstawiania na płaszczyźnie powierzchni Ziemi lub innego ciała niebieskiego.
mat. jedno z podstawowych pojęć geometrii, uważane za pojęcie pierwotne;
mat. pojęcie pierwotne (niedefiniowane) geometrii, intuicyjnie odpowiadające najkrótszej i najmniej zakrzywionej drodze.
pryzma
[gr.],
mat. pryzmatoid, którego podstawami są prostokąty, a przeciwległe ściany boczne (będące trapezami równoramiennymi) są jednakowo nachylone do podstawy (po przedłużeniu nie muszą przecinać się w jednym punkcie, czyli p. nie musi być ostrosłupem ściętym);
ogólne określenie maszyny technol. do przecinania przedmiotów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia