progresywny

Encyklopedia PWN

szkoła ekonomiczna, powstała w latach 70. XX w., współcześnie traktowana raczej jako część monetaryzmu.
redystrybucja
[łac.],
ekon.:
ekon. ingerencja państwa za pomocą narzędzi polityki gospodarczej (system podatkowy, transfery) w rozdzielanie między poszczególnych obywateli dochodów uzyskiwanych z czynników produkcji;
Roosevelt
[rọuzəwelt]
Theodore Wymowa, ur. 27 X 1858, Nowy Jork, zm. 6 I 1919, Oyster Bay k. Nowego Jorku,
amerykański polityk, prawnik, republikanin, prezydent Stanów Zjednoczonych.
Saccopastore
[sakkopastọre],
usytuowane na przedmieściach Rzymu stanowisko antropologiczne człowieka neandertalskiego z interglacjału Riss–Würm;
socjalizm
[łac. socialis ‘społeczny’],
ideologie i ruchy społeczne powstałe w XIX w., dążące do ładu społecznego opartego na zasadach wspólnoty, równości i racjonalnego zarządzania gospodarką; w myśli marksistowskiej faza rozwoju społecznego, następująca po kapitalizmie (termin używany zamiennie z terminem „komunizm”); określenie stosowane niekiedy w charakterystyce ustroju społecznego tych krajów wysoko rozwiniętych (zwłaszcza europejskich), w których gospodarce rynkowej towarzyszy daleko posunięta redystrybucja dochodu narodowego i realizacja koncepcji państwa dobrobytu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia