progresywny

Encyklopedia PWN

okulary, szkła,
soczewki osadzone w oprawie, używane do korekcji wad wzroku;
ekon. wynikające z teorii J.M. Keynesa spostrzeżenie, iż wysoka skłonność do oszczędzania w skali makroekonomicznej, zmniejszając rozmiary zagregowanego popytu powoduje, że poziom produkcji i zatrudnienia w gospodarce narodowej jest niższy od tego, który mógłby być osiągnięty przy mniejszych oszczędnościach;
Partia Populistyczna, Populist Party, właśc. National People’s Party,
partia polityczna w USA;
kierunek pedag., zapoczątkowany na przeł. XIX i XX w., nawiązujący do koncepcji pragmatyzmu;
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
typ podatku, którego przedmiotem jest osiąganie dochodu, a podstawą — ustawowo zdefiniowany dochód (różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia