progresywny

Encyklopedia PWN

amonity, Ammonoidea,
wymarłe morskie głowonogi o zewnętrznej, perłowej muszli, podzielonej wewnątrz przegrodami na komory powietrzne, podobnie jak u łodzików;
programowe czasopismo niem. wczesnego romantyzmu;
ekon. środki wmontowane w system gospodarczy, niezależne od bieżącej polityki państwa, stabilizujące rozmiary globalnego popytu i łagodzące amplitudę wahań aktywności gospodarczej w cyklu koniunkturalnym.
classis
[łac., ‘wojsko’],
pierwotnie armia rzymska;
cynodonty, Cynodontia,
najbardziej progresywny podrząd terapsydów (podgromada gady ssakokształtne), z którego wyodrębniły się ssaki;
człowiek, Homo sapiens,
istota żywa wyróżniająca się wśród innych najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego, jedyna posiadająca kulturę i zdolna do jej tworzenia, pod względem biologicznym gatunek człowiekowatych (Homo sapiens) żyjący od schyłku plejstocenu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia