redystrybucja dochodów
 
Encyklopedia PWN
redystrybucja dochodów,
ekon. ingerencja państwa za pomocą narzędzi polityki gospodarczej (system podatkowy, transfery) w rozdzielanie między poszczególnych obywateli dochodów uzyskiwanych z czynników produkcji;
państwo za pomocą np. progresywnego podatku dochodowego przejmuje część dochodów najbogatszych obywateli i przekazuje je najuboższym, np. w postaci pomocy społecznej lub zasiłków dla bezrobotnych; redystrybucja dochodów jest stosowana przez tzw. państwa opiekuńcze; jest ona instrumentem służącym realizacji celów społecznych (wyrównywaniu szans, zmniejszaniu nierówności społecznych) oraz ekonomicznych (stabilizacji popytu na wysokim poziomie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia